Mikä Zeckit-selvitys?

Zeckit-selvitys koostuu neljästä osasta:

 • 1. Päätulkinta yrityksen tilasta
 • 2. Asiakasarviot
 • 3. Tietoja päätöksenteon tueksi
 • 4. Lisätiedot
 • 5. Yrityksen yhteystiedot
 • 1. Päätulkinta yrityksen tilasta

 •  
 • Zeckit-palvelussa yrityksen päätulkinta yrityksen tilasta tehdään tärkeimpien luottotieto- ja rekisterimerkintöjen pohjalta. Luotettava Kumppani -yritysten päätulkinnasta selviää myös, kuinka yritys on hoitanut veronsa ja työntekijöidensä eläkemaksut. Päätulkinta on rajattu riidattomiin velvoitteiden laiminlyönteihin, kuten tuomiot velkomusasioissa tai Verohallinnolle tilittämättömät kiistattomat maksuerät.
 • Päätulkinnan tarkkuus riippuu siitä, onko yritys mukana Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelussa, sillä saamme Luotettava Kumppani -yrityksistämme näytettäväksi enemmän tietoja. Jos yritys on Luotettava Kumppani, tulkinnan yhteydessä esitetään Luotettava Kumppani -logo, joka tarkoittaa, että yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. 

  • Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani -palvelussa, muista tarkastaa aina verovelat YTJ -yrityshausta. Lisäksi kannattaa tarkastaa yritysen luottotiedot ja protestit, sekä velkomustuomiot.

    
   • HUOM! Jos tarvitset yrityksen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset eli Luotettava Kumppani -raportin, kirjaudu Vastuu Groupin Raportti-palveluun. Zeckit-selvitys ei käy tilaajavastuulain mukaisesta selvityksestä, vaan on tarkoitettu tarjoamaan taustatietoja ostopäätösten tueksi. 
    

   Päätulkinnat

    

    

   Yritykselle, joka on hoitanut asiansa mallikkaasti ja joka on Luotettava Kumppani -palvelussa, tulee vihreä ok-tulkinta Luotettava Kumppani -logolla. Yrityksen perustiedot ovat kunnossa, ja yritys on hoitanut myös yhteiskunnalliset velvoitteensa hyvin. Yrityksen tiedot voidaan tarkastaa laajasti Luotettava Kumppani -palvelustamme.

    

   Vihreä ok-tulkinta tulee yritykselle, jonka perustiedot ovat kunnossa ja jonka toiminta vaikuttaa lähteidemme mukaan normaalilta. Vero- ja työeläkemaksutietoja ei kuitenkaan voida tarkastaa, koska yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani –palvelussa.

    

   Harkitse-tulkinta tulee yritykselle, jolla on vero- tai työeläkemaksuja maksamatta tai jos taustalla on velkomustuomioita. 

   Voit tehdä arvoltaan pieniä ostoksia. Suuremmat hankinnat kannattaa maksaa pienissä erissä ja välttää hankintoja, joissa takuun merkitys on suuri.

   Yritys ei ole hoitanut kaikkia velvoitteitaan ajallaan. Merkintä tulee, jos työeläkemaksut on laiminlyöty, veroja on maksamatta yli 10 000 euroa, tai yritys on hakeutunut velkasaneeraukseen. Lisäksi merkintä näkyy, jos yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä.

    1-icon-alaosta

   Yrityksen konkurssi tai yrityksessä toimivan vastuuhenkilön liiketoimintakielto johtaa päätason tulkinnassa varoitukseen. Varoitus perustuu julkisten rekistereiden perusteella saatuihin tietoihin, joita hallinnoi Oikeusrekisterikeskus.

   Yrityksen toiminta on lakannut, se on konkurssissa tai yrityksen vastuuhenkilö tai tilintarkastaja on liiketoimintakiellossa. Ostamalla palveluita yritykseltä saatat menettää maksamasi rahat tai palvelut voivat jäädä saamatta. 

   2. Asiakasarviot

Päätulkinnan alta löydät yrityksen saamat asiakasarviot.

Tarkista aina yrityksen saamat asiakasarviot, sillä ne kertovat, mitä mieltä aiemmat asiakkaat ovat olleet ja miten yritys oikeasti hoitaa hommansa. 

Jos yrityksellä ei ole yhtään asiakasarvioita tai asiakasarviot ja -referenssit ovat kaikki hyvin vanhoja, kannattaa käyttää harkintaa ja yrittää hankkia referenssejä jotakin muuta kautta. 

 •  
 • tarkista yrityksen saamat arviot
 • 3. Tietoja päätöksenteon tueksi

  Tästä osasta löydät päätöksentekoon vaikuttavia lisätietoja. Näiden tietojen perusteella voi vertailla ja arvioida eri palveluntarjoajien soveltuvuutta omaan tarpeeseensa. Näytettäviä lisätietoja ovat: 

  • Yrityksen ikä
  • Yrityksen työntekijöiden määrä
  • Yrityksen liikevaihtoluokka
  • ALV-rekisteriin kuuluminen
  • Työntekijärekisteriin kuuluminen
  • Kotitalousvähennyksen mahdollisuus (ennakkoperintärekisteriin kuuluminen)
  • Tapaturmavakuutus (Luotettava Kumppani -yrityksillä)
  • Vastuuvakuutus (Luotettava Kumppani -yrityksillä)
  • SETI-yrityssertifioinnit

  Tietojen merkitys kuluttajalle:

  Työntekijätiedot

  Työntekijöihin liittyvät tiedot esitetään selvityksessä kahdesta eri näkökulmasta. Ensin esitetään tietolähteiden perusteella saatu viimeisin työntekijämäärä. Tämän lisäksi tarkastetaan yrityksen kuuluminen työnantajarekisteriin.

  Kaikkien yritysten ei kuitenkaan tarvitse kuulua työnantajarekisteriin, esimerkiksi yksinyrittäjän tai yhden vakituisen työntekijän palkanneiden yritysten ei tarvitse kuulua työnantajarekisteriin.

  Työntekijöiden määrä

  Työntekijöiden lukumäärällä ei ole välitöntä yhteyttä laadun tai luotettavuuden kanssa, mutta se on hyvä tietää vertailtaessa tarjouksia ja päätettäessä tapauskohtaisesti mikä yritys vastaa parhaiten omiin tarpeisiin.

  Yrityksen työntekijämäärällä voi olla merkitystä tilattaessa suurempia urakoita, joissa suuremmat yritykset eivät välttämättä tarvitse alihankintaa. Henkilömäärältään pienempi yritys voi olla joskus soveliaampi erikoisosaamista vaativissa tehtävissä.

  Palkattuja työntekijöitä
  Yritys kuuluu työnantajarekisteriin ja sillä voi olla palkattuja työntekijöitä. Yritykset, joilla on enemmän kuin 1 vakituinen työntekijä tai viisi tilapäistä työntekijää tulee kuulua työnantajarekisteriin.

  Korkeintaan 1 työntekijä
  Yrityksellä voi olla korkeintaan yksi palkattu vakituinen työntekijä tai viisi tilapäistä työntekijää, koska yritys ei kuulu työnantajarekisteriin. Varmistathan, että työntekijöiden etu on huomioitu, kun teet sopimuksen yrityksen kanssa.

  Palkattuja työntekijöitä, mutta ei kuulu työnantajarekisteriin
  Tietojen mukaan yrityksellä on enemmän kuin yksi vakituinen tai viisi tilapäistä palkansaajaa. Kun yritys ei ole työnantajarekisterissä, sillä voi olla korkeintaan yksi vakituinen tai viisi tilapäistä työntekijää. Varmistathan ennen työn ostamista, että yritys hoitaa työnantajan velvoitteet ja maksaa myös työntekijöiden palkat ostamastasi työstä.

  Yrityksen ikä

  Yrityksen iällä ei ole yksistään yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen, mutta suuremmissa pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa huomioida yrityksen ikä ja liikevaihto. Suuremmissa töissä yrityksen ikä ja liikevaihto suhteutettuna hankkeen hintaan antaa hyvää lisätietoa vertailtaessa eri yrityksiä.

  Yritysten ikäluokat:

  Vanha yritys 10+ vuotta
  Pitkään toiminut 5-9 vuotta
  Vakiintunut yritys 3-5 vuotta
  Nuori yritys 1-3 vuotta
  Uusi yritys alle 1 vuotta

  Yrityksen liikevaihto

  Liikevaihdolla ei ole välitöntä yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen. Pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa arvioida myös yrityksen kykyä hoitaa korjaus- tai takuuvastuut. Oman urakan kokonaishinta kannattaa suhteuttaa myös yrityksen kokoluokkaan ja ikään. 

  Liikevaihdon kokoluokat:

  Erittäin suuri liikevaihto 20+ M€
  Suuri liikevaihto 10-19 M€
  Keskisuuri liikevaihto 2- 10 M€
  Pieni liikevaihto ≤ 2 M€ 
  Erittäin pieni liikevahto ≤ 0.4 M€ 
  Mikroliikevaihto < 0.2 M€
  ”Liikevaihto ei tiedossa”

  ALV ja kuitti

  Säilytä kuitti takuun varalta. Kotitalousvähennystä hakiessa kuitti pitää säilyttää vähintään 5 vuotta.

  ALV kuitissa
  Yritys on arvonlisäverovelvollinen. Ja kuitissa tulisi näkyä yrityksen palveluihin liittyvä arvonveroprosentti.

   

  ALV ei kuitissa
  Yrityksen ei kuulu laskuttaa arvonlisäveroa, joten varmista kuitista, että arvonlisäveroa ei ole laskutettu. Yritys ei kuuluu ALV-rekisteriin, koska se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Varmista että kuitissa on vain sovittu hinta.

  Kotitalousvähennys

  Kotitalousvähennykseen liittyviä tulkintoja on kolme. Lue lisätietoja kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta.

  Kotitalousvähennys mahdollinen
  Tämä yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Voit saada kotitalousvähennystä, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

  ei kotitalousvähennystä

  Et saa kotitalousvähennystä (ei ennakkoperintärekisterissä)
  Yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, joten et voi saada kotitalousvähennystä yrityksen tekemästä työstä.
  ei kotitalousvähennystä Et saa kotitalousvähennystä
  Yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, mutta on ilmoittanut, että ei tee kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

  4. Lisätiedot

  Täältä löytyvät linkit yhteistyökumppaneiden palveluihin, joista löydät lisätietoja kyseisestä yrityksestä. Täältä löytyy myös linkki Luotettava Kumppani -palveluun, mikäli yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuutietonsa.

  Täältä löydät esimerkiksi nämä tiedot: 

  5. Yrityksen yhteystiedot

  Viimeisestä osasta löydät yrityksen yhteystiedot. Kaikista yrityksistä ei välttämättä löydy yhteystietoja, koska yritykset eivät ole ilmoittaneet niitä esimerkiksi YTJ-tietopalveluun.