Mikä Zeckit-selvitys?

Näin luet Zeckit-selvitystä

Zeckit-selvitys on jaettu neljään eri osaan. Niistä ensimmäinen on päätulkinta, joka on keskeisin yhteenveto yrityksestä. Päätulkinnan tarkkuus riippuu onko yritys mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palvelussa. Jos yritys on mukana, niin tulkinnan yhteydessä esitetään Luotettava Kumppani -logo, joka tarkoittaa, että yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot.

Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani -palvelussa, niin muista tarkastaa aina verovelat YTJ -yrityshausta. Lisäksi kannattaa tarkastaa yritysen luottotiedot ja protestit, sekä velkomustuomiot esimerkiksi Taloussanomien palvelusta www.taloussanomat.fi.

Tietoja päätöksenteon tueksi osiossa on päätöksentekoon vaikuttavia lisätietoja. Näiden tietojen perusteella voi vertailla ja arvioida eri palveluntarjoajien soveltuvuutta itselle.

Lisätiedot osiosta löytyy linkit yhteistyökumppaneiden palveluihin, joista löydät lisää kyseisestä yrityksestä. Samasta paikasta löytyy linkki Luotettava Kumppani -palveluun, mikäli yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot.

Viimeisestä osiosta löydät yrityksen yhteystiedot. Kaikista yrityksistä ei välttämättä löydy yhteystietoja, koska yritykset eivät ole ilmoittaneet niitä esimerkiksi YTJ-tietopalveluun.

Päätulkinnat            
         
1-icon-luotettavakumppani   Yritys kuuluu Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun. Yrityksen tiedot voidaan tarkastaa laajasti ja tietojen perusteella yritys on hoitanut velvoitteensa hyvin.    
         
1-icon-voitostaa   Yrityksen perustiedot ovat kunnossa ja toiminta vaikuttaa normaalilta. Vero- ja työeläkemaksutietoja ei kuitenkaan voida tarkastaa, koska yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani –palvelussa.    
         
1-icon-ostaharkiten   Voit tehdä arvoltaan pieniä ostoksia. Suuremmat hankinnat kannattaa maksaa pienissä erissä ja välttää hankintoja, joissa takuun merkitys on suuri.
Yritys ei ole hoitanut kaikkia velvoitteitaan ajallaan. Merkintä tulee, jos työeläkemaksut on laiminlyöty tai veroja on maksamatta yli 10 000 euroa tai yritys on hakeutunut velkasaneeraukseen. Lisäksi merkintä näkyy, jos yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä.
   
         
1-icon-alaosta   Yrityksen toiminta on lakannut, koska se on konkurssissa. Älä osta yritykseltä, koska todennäköisesti menetät maksamasi rahat ja palvelut jäävät saamatta. Tulkinta tulee myös, jos yrityksen vastuuhenkilö  on liiketoimintakiellossa.     
         
         
Tietoja päätöksenteon tueksi        
         

Työntekijöiden määrä ja työnantajarekisteri

ei-työnantaja

kyllä-työnantaja

 

2-icon-tyonantajarekisteri

  Työntekijätiedot:

1. Palkattuja työntekijöitä

Yritys kuuluu työnantajarekisteriin ja sillä voi olla palkattuja työntekijöitä. Yritykset joilla on yli kaksi työntekijää tai viisi tilapäistä työntekijää tulee kuulua työnantajarekisteriin.

2. Korkeintaan 2 työntekijää
Yrityksellä voi olla korkeintaan kaksi palkattua työntekijää tai viisi tilapäistä työntekijää, koska yritys ei kuulu työnantajarekisteriin. Varmistathan, että työntekijöiden etu on huomioitu, kun teet sopimuksen yrityksen kanssa.

3. Palkattuja työntekijöitä, mutta ei kuulu työnantajarekisteriin
Tietojen mukaan yrityksellä on enemmnä kuin kaksi palkattua työntekijää. Kun yritys ei ole työnantajarekisterissä, sillä voi olla korkeintaan kaksi palkattua tai viisi tilapäistä työntekijää. Varmistathan ennen työn ostamista, että yritys hoitaa työnantajan velvoitteet ja maksaa myös työntekijöiden palkat ostamastasi työstä.

 

Työntekijöihin liittyvät tiedot esitetään selvityksessä kahdesta eri näkökulmasta. Ensin esitetään tietolähteiden perusteella saatu viimeisin työntekijämäärä. Tämän lisäksi tarkastetaan yrityksen kuuluminen työnantajarekisteriin.

Kaikkien yritysten ei kuitenkaan tarvitse kuulua työnantajarekisteriin, esimerkiksi yksinyrittäjien tai vain 1-2 henkilöä palkanneiden yritysten ei tarvitse kuulua työnantajarekisteriin.

         

Yrityksen ikä

2-icon-yrityksenika

 

Yritysten ikäluokat

Vanha yritys 10+ vuotta
Pitkään toiminut 5-9 vuotta
Vakiintunut yritys 3-5 vuotta
Nuori yritys 1-3 vuotta
Uusi yritys alle 1 vuotta

  Yrityksen iällä ei ole yksistään yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen, mutta suuremmissa pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa huomioida yrityksen ikä ja liikevaihto. Suuremmissa töissä yrityksen ikä ja liikevaihto suhteutettuna hankkeen hintaan antaa hyvää lisätietoa vertailtaessa eri yrityksiä.
 
         

Liikevaihto

2-icon-liikevaihto

 

Liikevaihdon kokoluokat:

Erittäin suuri liikevaihto 20+ M€
Suuri liikevaihto 10-19 M€
Keskisuuri liikevaihto 2- 10 M€
Pieni liikevaihto ≤ 2 M€ 
Erittäin pieni liikevahto ≤ 0.4 M€ 
Mikroliikevaihto < 0.2 M€
”Liikevaihto ei tiedossa”

 

 Liikevaihdolla ei ole välitöntä yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen.Pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa arvioida myös yrityksen kykyä hoitaa korjaus- tai takuuvastuut. Oman urakan kokonaishinta kannattaa suhteuttaa myös yrityksen kokoluokkaan ja ikään. 

         

ALV ja kuitti

ei-alv

 

2-icon-alv

 

ALV-tulkinta:

ALV kuitissa
Yritys on arvonlisäverovelvollinen. Ja kuitissa tulisi näkyä yrityksen palveluihin liittyvä arvonveroprosentti.

ALV ei kuitissa
Yrityksen ei kuulu laskuttaa arvonlisäveroa, varmista kuitista, että arvonlisäveroa ei ole laskutettu.Yritys ei kuuluu ALV-rekisteriin, koska se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Varmista että kuitissa on vain sovittu hinta.

 

Säilytä kuitti takuun varalta, kotitalousvähennyksen kannalta se pitää säilyttää vähintään 5 vuotta.

 

 

         

Kotitalousvähennys

ei-vähennys

2-icon-kotitalousvahennys

 

Kotitalousvähennykseen liittyviä tulkintoja on kolme:

1.Kotitalousvähennys mahdollinen
Kotitalusvähennyksen saa jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

2. Et saa kotitalousvähennystä
Yritys ei kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten kotitalousvähennys jää saamatta ostetusta työstä ellet toimita erikseen ennakkoperintää yrityksen puolesta verottajalle. 

3. Et saa kotitalousvähennysta
Yritys on ennakkoperintärekisterissä, mutta sen toimialaan ei sisälly kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.

  Lue lisätietoja kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta.