Mikä Zeckit-selvitys?

Näin luet Zeckit-selvitystä

Zeckit-selvitys on jaettu neljään eri osaan.

  1. 1. Päätulkinta on keskeisin yhteenveto yrityksestä. Tulkinta tehdään tärkeimpien luottotieto- ja rekisterimerkintöjen pohjalta. Päätason tulkinta on rajattu riidattomiin velvoitteiden laiminlyönteihin, kuten tuomiot velkomusasioissa tai Verohallinnolle tilittämättömät kiistattomat maksuerät.

Päätulkinnan tarkkuus riippuu onko yritys mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palvelussa. Jos yritys on mukana, niin tulkinnan yhteydessä esitetään Luotettava Kumppani -logo, joka tarkoittaa, että yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot.

Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani -palvelussa, niin muista tarkastaa aina verovelat YTJ -yrityshausta. Lisäksi kannattaa tarkastaa yritysen luottotiedot ja protestit, sekä velkomustuomiot esimerkiksi Taloussanomien palvelusta www.taloussanomat.fi.

2. Tietoja päätöksenteon tueksi -osassa on päätöksentekoon vaikuttavia lisätietoja. Näiden tietojen perusteella voi vertailla ja arvioida eri palveluntarjoajien soveltuvuutta omaan tarpeeseensa.

3. Lisätiedot-osasta löytyvät linkit yhteistyökumppaneiden palveluihin, joista löydät lisää kyseisestä yrityksestä. Täältä löytyy myös linkki Luotettava Kumppani -palveluun, mikäli yritys on antanut luvan tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot.

4. Viimeisestä osasta löydät yrityksen yhteystiedot. Kaikista yrityksistä ei välttämättä löydy yhteystietoja, koska yritykset eivät ole ilmoittaneet niitä esimerkiksi YTJ-tietopalveluun.

Päätulkinnat

 

 

Yritys kuuluu Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun. Yrityksen tiedot voidaan tarkastaa laajasti ja tietojen perusteella yritys on hoitanut velvoitteensa hyvin.

 1-icon-voitostaa

Yrityksen perustiedot ovat kunnossa ja toiminta vaikuttaa normaalilta. Vero- ja työeläkemaksutietoja ei kuitenkaan voida tarkastaa, koska yritys ei ole mukana Luotettava Kumppani –palvelussa.

 1-icon-ostaharkiten

Voit tehdä arvoltaan pieniä ostoksia. Suuremmat hankinnat kannattaa maksaa pienissä erissä ja välttää hankintoja, joissa takuun merkitys on suuri.
Yritys ei ole hoitanut kaikkia velvoitteitaan ajallaan. Merkintä tulee, jos työeläkemaksut on laiminlyöty, veroja on maksamatta yli 10 000 euroa, tai yritys on hakeutunut velkasaneeraukseen. Lisäksi merkintä näkyy, jos yrityksellä on maksuhäiriömerkintöjä.

 1-icon-alaosta

Yrityksen toiminta on lakannut, se on konkurssissa tai yrityksen vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa. Älä osta yritykseltä, koska todennäköisesti menetät maksamasi rahat ja palvelut jäävät saamatta.

 

Tietoja päätöksenteon tueksi

 

Työntekijätiedot

Työntekijöihin liittyvät tiedot esitetään selvityksessä kahdesta eri näkökulmasta. Ensin esitetään tietolähteiden perusteella saatu viimeisin työntekijämäärä. Tämän lisäksi tarkastetaan yrityksen kuuluminen työnantajarekisteriin.

Kaikkien yritysten ei kuitenkaan tarvitse kuulua työnantajarekisteriin, esimerkiksi yksinyrittäjän tai yhden vakituisen työntekijän palkanneiden yritysten ei tarvitse kuulua työnantajarekisteriin.

kyllä-työnantaja

Palkattuja työntekijöitä
Yritys kuuluu työnantajarekisteriin ja sillä voi olla palkattuja työntekijöitä. Yritykset, joilla on enemmän kuin 1 vakituinen työntekijä tai viisi tilapäistä työntekijää tulee kuulua työnantajarekisteriin.

2-icon-tyonantajarekisteri

Korkeintaan 1 työntekijä
Yrityksellä voi olla korkeintaan yksi palkattu vakituinen työntekijä tai viisi tilapäistä työntekijää, koska yritys ei kuulu työnantajarekisteriin. Varmistathan, että työntekijöiden etu on huomioitu, kun teet sopimuksen yrityksen kanssa.

ei-työnantaja

Palkattuja työntekijöitä, mutta ei kuulu työnantajarekisteriin
Tietojen mukaan yrityksellä on enemmän kuin kaksi palkattua työntekijää. Kun yritys ei ole työnantajarekisterissä, sillä voi olla korkeintaan kaksi palkattua tai viisi tilapäistä työntekijää. Varmistathan ennen työn ostamista, että yritys hoitaa työnantajan velvoitteet ja maksaa myös työntekijöiden palkat ostamastasi työstä.

 

Yrityksen ikä

Yrityksen iällä ei ole yksistään yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen, mutta suuremmissa pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa huomioida yrityksen ikä ja liikevaihto. Suuremmissa töissä yrityksen ikä ja liikevaihto suhteutettuna hankkeen hintaan antaa hyvää lisätietoa vertailtaessa eri yrityksiä.

2-icon-yrityksenika

Yritysten ikäluokat

Vanha yritys 10+ vuotta
Pitkään toiminut 5-9 vuotta
Vakiintunut yritys 3-5 vuotta
Nuori yritys 1-3 vuotta
Uusi yritys alle 1 vuotta

 

Yrityksen liikevaihto

Liikevaihdolla ei ole välitöntä yhteyttä laatuun tai luotettavuuteen. Pitkiä vastuita tai takuita sisältävissä töissä kannattaa arvioida myös yrityksen kykyä hoitaa korjaus- tai takuuvastuut. Oman urakan kokonaishinta kannattaa suhteuttaa myös yrityksen kokoluokkaan ja ikään. 

2-icon-liikevaihto

Liikevaihdon kokoluokat:

Erittäin suuri liikevaihto 20+ M€
Suuri liikevaihto 10-19 M€
Keskisuuri liikevaihto 2- 10 M€
Pieni liikevaihto ≤ 2 M€ 
Erittäin pieni liikevahto ≤ 0.4 M€ 
Mikroliikevaihto < 0.2 M€
“Liikevaihto ei tiedossa”

 

ALV ja kuitti

Säilytä kuitti takuun varalta, kotitalousvähennyksen kannalta se pitää säilyttää vähintään 5 vuotta.

2-icon-alv

ALV kuitissa
Yritys on arvonlisäverovelvollinen. Ja kuitissa tulisi näkyä yrityksen palveluihin liittyvä arvonveroprosentti.

 

ei-alv

ALV ei kuitissa
Yrityksen ei kuulu laskuttaa arvonlisäveroa, varmista kuitista, että arvonlisäveroa ei ole laskutettu.Yritys ei kuuluu ALV-rekisteriin, koska se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Varmista että kuitissa on vain sovittu hinta.

 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennykseen liittyviä tulkintoja on kolme. Lue lisätietoja kotitalousvähennyksestä Verohallinnon sivuilta.

2-icon-kotitalousvahennys

Kotitalousvähennys mahdollinen
Kotitalusvähennyksen saa jos yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

ei-vähennys

Et saa kotitalousvähennystä
Yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, joten kotitalousvähennys jää saamatta ostetusta työstä ellet toimita erikseen ennakkoperintää yrityksen puolesta verottajalle. 

ei-vähennys

Et saa kotitalousvähennysta
Yritys on ennakkoperintärekisterissä, mutta sen toimialaan ei sisälly kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.