Zeckit-palvelun yritysasiakkaan erityisehdot

Zeckit-palvelun erityisehdot

Versio 18.11.2019

1. Soveltaminen
Näitä Zeckit-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Vastuu Group Oy:n (”toimittaja”) yritysasiakkailleen tarjoamaan Zeckit-palveluun. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi Vastuu Group Oy:n yleisiä käyttöehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja Vastuu Group Oy:n yleiset käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

2. Palvelun sisältö
Zeckit-palvelun tarkoituksena on selvittää yrityksen taustat ja mahdollistaa vertaisarviointien antaminen ja jakelu Palvelussa. Palvelun tavoitteena on tukea kuluttajia ja palveluiden tilaajia vaikeiden hankintapäätöksien edessä sekä auttaa hyviä yrityksiä erottautumaan. Palvelun käyttö on maksutonta yritystietoja hakevalle käyttäjälle.

Palvelu sisältää perustiedot kaikista Suomen yrityksistä sekä Zeckit-palvelun automatisoidun tulkinnan yrityksen luotettavuudesta (”Zeckit-selvitys”), mihin voi sisältyä toimittajan Luotettava Kumppani -raportin voimassa oleva tulkinta sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Zeckit-selvitykset ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla www.zeckit.com. Toimittajan yritystietopalveluita tarjoavat kumppanit voivat lisätä Zeckit-selvitykseen ohjaavan linkin omiin yritystietopalveluihinsa.

Toimittajan yhteistyökumppanit voivat tarjota Zeckit-hakutoiminnallisuuksia osana omia verkkopalveluitaan.

Palveluun voi sisältyä maksullisia lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi Zeckit Active -paketti sekä toimittajan ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia lisänäkyvyyspaketteja.

Palvelun ja maksullisten lisäominaisuuksien tarkempi sisältö on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa, joka on saatavilla Palvelun verkkosivuilla.
Toimittaja voi käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen.

 

3. Palvelun tilaaminen ja irtisanominen
Palvelun maksullisia lisäominaisuuksia koskeva tilaus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Tilaus alkaa päivästä, jolloin toimittaja on lähettänyt yritysasiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen.

Ensimmäisen 12 kuukauden tilauskauden päättyessä tilaus uusiutuu automaattisesti uudeksi 12 kuukauden tilauskaudeksi, ellei yritysasiakas irtisano tilaustaan ennen kuluvan tilauskauden päättymistä. Toimittaja lähettää seuraavan tilauskauden laskun ennen kuluvan tilauskauden loppua.

Yritysasiakas voi irtisanoa lisämaksullisen Palvelun osat päättymään milloin tahansa 30 päivän irtisanomisajalla. Toimittaja voi irtisanoa Palvelun tai sen osan 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

4. Hinnat ja maksuehdot
Toimittaja veloittaa Palvelun maksullisista lisäpalveluista kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut. Vuosimaksut laskutetaan yhdessä erässä etukäteen tilauskauden alussa. Toimittajalla ei ole velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettua vuosimaksua, jos yritysasiakas päättää lopettaa tilauksensa ennen maksetun tilauskauden loppua.

5. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö
Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet yritysasiakkaan Palveluun lataamaan sisältöön kuuluvat yritysasiakkaalle ja/tai sen lisenssinantajalle. Toimittajalla on oikeus käyttää tällaista sisältöä vain tämän sopimuksen mukaisen Zeckit-palvelun tuottamista varten.

Yritysasiakkaan tulee varmistaa, että yritysasiakkaalla on riittävät oikeudet tallentaa ja julkistaa Palvelussa kaikki yritysasiakkaan sinne lataama sisältö, kuten esimerkiksi markkinointitekstit, kuvat ja logot. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, voimassaolevia lakeja eikä olla hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta. Yritysasiakkaan on korvattava kaikki toimittajalle aiheutuneet vahingot ja kulut, mukaan lukien toimittajan asianajokulut, jos yritysasiakas rikkoo tätä kappaletta 5.

Toimittajalla on oikeus poistaa Palvelusta ilman mitään ennakkoilmoitusta kaikki sellainen Yritysasiakkaan lataama sisältö, joka toimittajan oman arvion tai kolmannen osapuolen esittämän väitteen perusteella on tämän kappaleen vastaista.

 

6. Toimenpiteet tilauksen päättyessä
Maksullista lisäominaisuutta koskevan tilauksen päättyessä toimittajan poistaa Palvelusta lisäominaisuuden ja siihen liittyvän yritysasiakkaan tallentaman sisällön.

 

7. Henkilötietojen käsittely
Yritysasiakasta koskeva Palveluun tallennettu sisältö ei pääsääntöisesti sisällä henkilötietoja, ellei Yritysasiakas itse päätä tallentaa henkilötietoja Palvelussa julkistettaviin yhteystietoihin tai yritysesitteeseen. Siltä osin kuin yritysasiakkaan tallentama sisältö sisältää henkilötietoja, yritysasiakas on näiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja toimittajan henkilötietojen käsittelijä, jonka suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan silloin toimittajan henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

Toimittaja tallentaa yritysasiakkaan nimettyjen käyttäjien henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on toimittaja. Asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisterin tietosuojaseloste löytyy toimittajan verkkosivuilta https://www.vastuugroup.fi/fi/tietosuoja/.