Näin Zeckit-selvityksen päätason tulkinnat syntyvät

Zeckit-palvelussa yrityksen päätason tulkinta tehdään tärkeimpien luottotieto- ja rekisterimerkintöjen pohjalta. Päätason tulkinta on rajattu riidattomiin velvoitteiden laiminlyönteihin, kuten tuomiot velkomusasioissa tai Verohallinnolle tilittämättömät kiistattomat maksuerät. Velkomustuomion tai verojen laiminlyönnin pohjalta tulkinnaksi tulee harkitse.

icon-osta-harkiten

Harkitse-tulkinta tulee yritykselle, jolla on vero- tai työeläkemaksuja maksamatta tai jos taustalla on velkomustuomioita. Voit tehdä pieniä hankintoja, mutta suuremmat hankinnat kannattaa maksaa erissä.

 

Yrityksen konkurssi tai yrityksessä toimivan vastuuhenkilön liiketoimintakielto johtaa päätason tulkinnassa varoitukseen. Varoitus perustuu julkisten rekistereiden perusteella saatuihin tietoihin, joita hallinnoi Oikeusrekisterikeskus.

icon-ala-osta

Varoitus-tulkinta tulee yritykselle, joka on konkurssissa tai, jos yrityksen vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa. Yritykseltä ei kannata ostaa, koska todennäköisesti menetät rahasi ja palvelut jäävät saamatta.

 

Zeckit-palvelussa joistain yrityksistä löytyy myös laajemmat tiedot, koska ne ovat mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Luottotietojen ja rekisterimerkintöjen tulkinnat huomioidaan aina myös kaikkien Luotettava Kumppani -palvelussa olevien yritysten osalta ja Zeckit -tulkinta korvaa aina Luotettava Kumppani -palvelun tilaajavastuulakiin perustuvan tulkinnan. Tämän vuoksi on mahdollista, että Luotettava Kumppani -palvelussa vihreän ok-tulkinnan saanut yritys voi näkyä Zeckit -palvelussa sinisellä huutomerkillä ja harkitse tulkinnalla. Ero johtuu siitä, että tilaajavastuulain mukaisessa tulkinnassa velkomustuomiot, jotka johtuvat esim. luoton tai lainan laiminlyönnistä eivät sisälly lain edellyttämään tilaajan selvitysvelvollisuuteen.

 

Zeckit-selvityksestä löytyy myös paljon tietoja, jotka eivät vaikuta päätason tulkintaan. Nämä tiedot on eritelty selvityksessä tietoja päätöksenteon tueksi osioon. Näiden tietojen tarkoituksena on tukea ostopäätöksen tekijää ja auttaa yksittäisten yritysten vertailussa.

 

2-icon-yrityksenika

Yrityksen ikä

2-icon-liikevaihto

Liikevaihto

 

Esimerkiksi yrityksen ikä ja liikevaihtoluokka löytyvät tietoja päätöksenteon tueksi -osiosta.

 

 

 

 

Lue lisää tulkinnoista>>