Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Zeckit -palvelun rekisteriseloste

Zeckit -palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia sekä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisteriselosteessa asiakkaaseen viitataan termillä ”Käyttäjä”.

Rekisteriselosteessa Zeckit -palveluun viitataan termillä ”Palvelu”.

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Tilaajavastuu Oy (”Rekisterinpitäjä”), jonka tiedot ovat:

Y-tunnus: 2327327-1

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki
 2. Rekisterin nimi
  Zeckit-palvelun rekisteri.
 3. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin tietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelujen sekä järjestelmien testaus, kehitys ja toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi (ml. sähköinen markkinointi)
 • Henkilökohtaisessa tiedottamisessa Käyttäjälle
 • Käyttäjien profilointi, analysointi ja tilastointi
 • Hallinnointitehtävät
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Suomen Tilaajavastuu –konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii rekisterin ylläpidosta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja (i) Rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille;  (ii) tahoille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä neuvottelee sopimussuhteesta;  (iii) kolmansille osapuolille, jotka toimivat kohdissa (i)-(ii) mainittujen tahojen puolesta ja valtuuttamana.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa rekisterin tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa Rekisterinpitäjän tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarjoamien palveluiden markkinointiin.

Henkilötietoja ei luovuteta muuten kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu määräys tähän velvoita. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös Rekisterinpitäjän palveluntarjoajille ja asiantuntijoille lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi ja tietojensa käyttö ja luovutus markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

 1. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, osoite, kotipaikka ja kotivaltio
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Sukupuoli, ikä, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Käyttäjäsuhdetta koskevat tiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella/ Googlen/Facebookin tai muun kolmannen osapuolen tarjoaman tunnistamispalvelun avulla.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä palvelun Rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 • Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani –rekisteri
 • Suomen Tilaajavastuu -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekisterit
 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 1. Palvelun siirto, fuusio tai yrityskauppa

Jos Rekisterinpitäjä tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot, jotka on kerätty Käyttäjiltä osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Rekisteröityminen Palveluun tapahtuu verkossa hyväksymällä palveluehdot ja antamalla Palvelun tilaajan yhteys- ja tunnistetiedot.

 1. Voimaantulopäivä
  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2015. Viimeinen päivitys 2. elokuuta 2016.

EVÄSTEET
Evästeet | Zeckit

EVÄSTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet –sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää tai muutoin käsittele henkilötietoja. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeistä tarkemmin

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä seuraavia tietoja: miltä sivulta olet siirtynyt meidän sivuillemme, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on tietokoneesi näytön tarkkuus ja mikä on tietokoneesi käyttöjärjestelmän merkki ja malli, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista Suomen Tilaajavastuu Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja niiden palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Suomen Tilaajavastuu -konserni voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa. Evästetietojen avulla palvelujen kävijämääriä voidaan seurata Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-palveluja kävijöitä paremmin palveleviksi. Nämä mainitut tahot saattavat käyttää oman mainontansa kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Suomen Tilaajavastuu -konsernin sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä kävijästä saatuja anonyymejä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Suomen Tilaajavastuu -konserni pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Internet on avoin järjestelmä josta johtuen Suomen Tilaajavastuu -konserni ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toimintaan.


Tietosuojaseloste

Suomen Tilaajavastuu Oy:n asiakas- ja markkinointiviestintärekisteri

(Päivitetty viimeksi 23.5.2018)