KOSEK- Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK on Kokkolan kaupungin omistama kehitysyhtiö.
KOSEK vastaa Kokkolan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta, yritysten tarvitsemista palveluista sekä aluemarkkinoinnista.
KOSEK kehittää alueen yrityksiä ja toimialoja, edistää kansainvälisyyttä sekä palvelee omistajanvaihdoksissa.
KOSEK vastaa matkailijapalveluista, aluemarkkinoinnista sekä osallistuu messujen ja tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä kumppanien kanssa. KOSEK kehittää määrätietoisesti matkailua ja auttaa kokousten ja kongressien järjestämisessä kaupungissa.
Tuemme yrityksiä kasvussa ja investoinneissa uusien työpaikkojen luomiseksi. Viestimme Kokkolan vahvuuksista yritysten sijoittumispaikkana ja liiketoimintaympäristönä, kiinnostavana matkakohteena sekä erinomaisena asuinpaikkana. Toimimme yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja TE-palveluiden kanssa osaavan henkilöstön saamiseksi ja monipuolisen koulutuksen tarjoamiseksi.
KOSEK palvelee ja kehittää yrityksiä ja aluettamme. Laajat verkostomme mahdollistavat monipuolisen kontaktipinnan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.