Vi söker distributionskanaler, media- och kommunikationspartner samt företag och myndigheter med certifierings- och kompetensdatabaser