KOSEK- Karlebynejdens Utveckling Ab


Karlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK, är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad.
KOSEK svarar för att genomföra Karlebys näringsprogram, för service som företagen behöver samt för den regionala marknadsföringen.
KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationaliseringen och erbjuder service i anslutning till ägarskiften.
KOSEK svarar för turistservice, regional marknadsföring och deltar i arrangemang av mässor och evenemang i samarbete med andra parter. KOSEK utvecklar turismen på ett målmedvetet sätt och erbjuder hjälp vid arrangemang av möten och kongresser i staden.
Vi stöder företag i deras tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetsplatser. Vi informerar om Karlebys starka sidor som etableringsort för företag och som affärsverksamhetsmiljö, som ett intressant turistmål och som en utmärkt boendeort. Vi verkar i samarbete med utbildningsorganisationer och arbets- och näringstjänster för att få kunnig personal och för att kunna erbjuda mångsidig utbildning.
KOSEK betjänar och utvecklar företagen och regionen. Våra omfattande nätverk skapar en mångsidig kontaktyta både på regional, nationell och internationell nivå.